Życzenia od Radnych Miasta Ostrołęki z klubu PiS

Na Święta Zmartwychwstania Chrystusa i na zwykłe dni życia życzenia zdrowia, radości i zgody w rodzinach, głębokiej wiary w Boga, który jest miłosierny i dobry, oraz wszelkiej pomyślności w bezpiecznej i rozwijającej się Ojczyźnie przesyłają Czytelnikom portalu Teraz Ostrołęka i wszystkim Ostrołęczanom Radni Miasta Ostrołęki.

Ewa Żebrowska-Rosak

Grażyna Sosnowska

Grzegorz Milewski

Grzegorz Płocha

Henryk Gut

Ryszard Żukowski

Jerzy Grabowski

Janusz Kotowski