ZUS wypłacił więcej zasiłków pogrzebowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych porównał liczbę zasiłków pogrzebowych wypłaconych we wrześniu i październiku tego roku do analogicznego okresu z roku ubiegłego. Okazało się, że w województwie mazowieckim liczba zasiłków wzrosła o 10%. Największy przyrost dotyczy oddziału ZUS w Płocku, któremu podlegają także Ostrołęka i powiat ostrołęcki.

Wysokość zasiłku pogrzebowego wypłacanego rodzinie zmarłego to 4 tys. zł. Kwota jest niezależna od poniesionych kosztów pogrzebu. Zasiłek przysługuje również osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł.

We wrześniu i w październiku w całym kraju wypłacono zasiłków pogrzebowych o 11% więcej niż w analogicznym okresie rok temu.

– We wrześniu i październiku ubiegłego roku wszystkie oddziały ZUS w Polsce wypłaciły 56 344 zasiłki pogrzebowe. W analogicznym okresie tego roku było ich już 62 350, czyli o ponad 6 tys. więcej. Trend widać także w województwie mazowieckim – informuje regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego Piotr Olewiński.

W 2019 r. wypłacono u nas 7 447 zasiłków, a w tym roku 8 197, co stanowi przyrost o 750 wypłat.

Największy przyrost dotyczy oddziału ZUS w Płocku – podlegają jemu m.in. Ostrołęka i powiat ostrołęcki:

Piotr Olewiński dodaje:

– Aby usprawnić procedury i zminimalizować formalności w tych przykrych dla rodziny i bliskich okolicznościach, ZUS wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję, że jeśli do wniosku o zasiłek pogrzebowy nie został dołączony akt zgonu, urząd pozyska go we własnym zakresie elektronicznie. Tym samym klient nie musi dostarczać tego dokumentu w formie papierowej. Zdarza się, że do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są dokumenty na podstawie których ubezpieczony musi potwierdzić pokrewieństwo z osobą zmarłą (np. gdy o zasiłek występuje siostra osoby zmarłej). Jeśli pokrewieństwo można ustalić we własnym zakresie, to ZUS również nie angażuje w to wnioskodawcy. Jednak w przypadku, gdy dostępne dane nie pozwalają potwierdzić pokrewieństwa ze zmarłym, zdarza się, że urząd jest zmuszony poprosić o odpowiedni dokument.