Zobacz, gdzie kończyła się Ostrołęka w 1936 roku

Do jednych z większych zmian administracyjnych granic Ostrołęki doszło w 1936 roku. Zmieniały się wówczas granice gmin: Nakły, Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo, a gminy Piski i Szczawin – w ogóle przestały istnieć.

Miasta – podobnie jak żywe organizmy, ciągle rozwijają się. Na ich obrzeżach powstają nowe osiedla, które z czasem mogą zostać wchłonięte przez lokalną metropolię. Jedne z większych zmian administracyjnych na terenie Ostrołęki i powiatu miały miejsce w 1936 roku. Doszło do nich na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Władysława Raczkiewicza,

Z miasta Ostrołęki wyłączone zostały przedmieścia: Antonie, Białobiel, Łazy, Podrężewo, Zabrodzie, i włączone zostały do gminy Rzekuń. Natomiast przedmieścia: Gnaty, Łęg Przedmiejski, Siedliska i Siemnocha, włączono do gminy Durlasy.

Z gminy Rzekuń wyłączono następujące gromady: Kaczyny-Stacja, Kaczyny-Wypychy, Kaczyny-Stara Wieś, Łęczysk, Pomian i Omulew. Włączono je do miasta Ostrołęki.

Z gminy Nakły wyłączono gromadę Stacja Kolejowa Grabowo, i włączono je do Ostrołęki. Na dodatek gminę tą zlikwidowano, a jej terytorium przekazano do gminy Rzekuń. Likwidacji uległa także gmina Szczawin, a jej terytorium włączono do gminy Goworowo.

Zlikwidowano także gminę Piski. Należące do niej miejscowości: Dąbek Milen, Dobki Nowe, Dobki Stare, Sumki Milen, Księżopole, Łady Maus, Sokołowo, Wiśniewo Wielkie, Wiśniówek, Wólka, Załuski oraz Żochy Milek – włączono do gminy Czerwin. Natomiast miejscowości: Choromany Witnice, Filochy Milen, Goski Witnice, Milewo Tosie, Mieczki Abramy, Mieczki Ziemaki, Mieczki Poziemaki, Milewo Łosie, Milewo Wielkie, Piski, Tyszki Nadbory, Tyszki Gostery, Tyszki Andrzejki, Tyszki Piotrowe, Tyszki Pomian, Tyszki-Ciągaczki, Żmijewo, Zagroby Żmijewek, przeszły pod jurysdykcję gminy Troszyn.

Z gminy Czerwin wyłączono miejscowości: Cisk, Brzeźno, Brzeźno-Kolonia, Damięty, Nogawki, Struniawy, Graboiwo, Gierwaty, i włączono je do gminy Goworowo.

Wsie: Janki, Młode-Włościańskie i Młode Szlacheckie, z gminy Troszyny włączono do gminy Czerwin.

W odwrotnym kierunku „powędrowała” wieś Janki Stare.