Zmiany w budżecie obywatelskim w Ostrołęce

Na ostatniej sesji Rady Miasta Ostrołęki z 19 czerwca radni wprowadzili zmiany do budżetu obywatelskiego w mieście.

W piątek 19 czerwca radni rozpatrywali projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrołęce. Zmiany wprowadzono, a na czym one polegają, można dowiedzieć się z uzasadnienia projektu:

„Po dokonaniu ewaluacji procesu konsultacji budżetu obywatelskiego przeprowadzonego w roku 2019, postanowiono wprowadzić zmiany do przyjętej uchwały. Zmiany te dotyczą m.in. wprowadzenia elektronicznej listy poparcia projektu, zmiany harmonogramu; wprowadzenia obowiązkowej zgody od rodzica czy opiekuna osoby poniżej 13. roku życia; aktualizacji składu komisji oraz wzorów dokumentów.”