Zeznania podatkowe za 2019 rok. Zmieniają się terminy ich składania

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 roku. Zmianie ulega również termin składania PIT-28 za 2019 rok – można go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 roku.

Wszystkie zeznania PIT za 2019 rok składamy od 15 lutego 2020 roku.

Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

Zmienia się termin złożenia PIT-28 za 2019 roku. Mamy na to czas do 2 marca 2020 roku. Wszystkie pozostałe zeznania PIT można składać tak jak dotychczas, czyli do 30 kwietnia.

Fot. gov.pl