Zdjęcie z niezwykłej procesji Bożego Ciała. Przeszła ulicami zniszczonej Ostrołęki

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego. Zrobiono je 7 czerwca 1917 roku.

Udostępniono je (a także pokrótce o nim napisano) na facebookowym profilu „Goniec ostrołęcki”. Czytamy tam:

„Procesja Bożego Ciała w Ostrołęce w 1917 roku przeszła ulicami zniszczonego wojną miasta. Uczestniczyli w niej między innymi „Beliniacy” – żołnierze 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, który stacjonował w Ostrołęce od listopada 1916 do sierpnia 1917.”

„Beliniacy” stacjonowali w Ostrołęce od grudnia 1916 roku. Nazywali byli tak ze względu na nazwisko swojego pierwszego dowódcy: mjra Władysława Beliny-Prażmowskiego. Pułk znajdował się w koszarach w Wojciechowicach. „Beliniacy” nie złożyli przysięgi na wierność cesarzom niemieckiemu i austro-węgierskiemu i ich pułk został rozwiązany. Szeregowych i podoficerów internowano.

Ostrołęka w 1915 roku była bardzo zniszczona. Wszystko z powodu tego, że przez miasto przeszedł front I wojny światowej. Armia rosyjska, która się wycofywała, spaliła Ostrołękę. Liczba mieszkańców spadła do 5 tys. ludzi (80% stanowiła ludność żydowska).

Goniec Ostrołęcki na Facebooku zamieścił jeszcze jedno zdjęcie z tej procesji: