Zasłużeni bez miejsca w necie i ratuszu

Prezydent Ostrołęki rozważy umieszczenie rejestru zasłużonych dla miasta na oficjalnej stronie ratusza, ale miejsca do eksponowania twórczości, pasji czy pamiątek zasłużonych, na razie zostaje na liście życzeń.

Radny Mariusz Łuba zwrócił się do władz miasta z pomysłami w sprawie wykazu osób odznaczonych Za Zasługi dla Miasta Ostrołęki. Pomysłem radnego było utworzenie na stronie internetowej ratusza zakładki, w której można byłoby znaleźć wykaz osób oznaczonych wraz z opisem, uzasadnieniem i zdjęciem zasłużonego. „W ten sposób ostrołęczanie, a także członkowie rodziny mogliby wracać pamięcią do osób, które zasłużyły się dla naszego miasta. Dziś nie ma takiej możliwości. Myślę, że w znaczący sposób podniosłoby to rangę przyznawanych odznaczeń” – uzasadnił radny.

Kolejna inicjatywa radnego to wygospodarowanie przez miasto miejsca, gdzie mogłyby być prezentowane: twórczość, pasje i dokonania zasłużonych. W ocenie radnego zasłużeni mają wiele ciekawych rzeczy i pamiątek, którymi pewnie zachcieliby się podzielić z mieszkańcami

Prezydent Łukasz Kulik odpowiada, że rozważy możliwość umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta rejestru osób odznaczonych. Rejestr ten ma zawierać imię i nazwisko oraz numer uchwały, którą odznaczenie zostało nadane.

Jeśli chodzi o miejsce, w którym byłaby możliwość prezentacji dorobku odznaczonych, to niestety, jak wyjaśnia prezydent, obecnie urząd miasta ani podległe mu instytucje, nie posiadają w swoich zasobach wolnych pomieszczeń, które mogłyby być przeznaczone na ten cel.

Przypomnijmy: zasłużonych mamy już ponad trzystu.