Zanim wyruszysz zagłosować zobacz gdzie ma siedzibę Twoja komisja. Jest kilka zmian

28 czerwca 2020 roku odbędą się wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W obwieszczeniu Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 czerwca dostępne są informacje dotyczące siedziby obwodowych komisji wyborczych. Warto zapoznawać się z adresem komisji przypisanym do adresu zamieszkania.

UWAGA! Nastąpiła zmiana siedzib trzech obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Ostrołęki, powołanych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.:

  1. w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 przy ul. S. Jaracza 5 siedzibę będą miały obwodowe komisje wyborcze nr 5 (wejście główne do budynku szkoły od ul. S. Jaracza) i nr 16 (wejście do budynku od strony sali gimnastycznej od ul. J. Korczaka). Wcześniej głosowanie odbywało się w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” przy ul. Poznańskiej 34/36),
  2. w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Ks. F. Blachnickiego 16 siedzibę będą miały obwodowe komisje wyborcze nr 19 (wejście główne do budynku szkoły od ul. Ks. F. Blachnickiego) i nr 17 (wejście do budynku od strony sali gimnastycznej od ul. gen. W. Sikorskiego. Wcześniej głosowanie odbywało się w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Rtm. W. Pileckiego 11a),
  3. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. I. J. Skowrońskiego 8 siedzibę będą miały obwodowe komisje wyborcze nr 22 (wejście do budynku z podjazdem dla inwalidów od ul. B. Prusa) i nr 21 (tylne wejście do sali gimnastycznej od ul. I. J. Skowrońskiego. Wcześniej głosowanie odbywało się w Placówce Wsparcia Dziennego przy Placu Dworcowym 4).

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie od godziny 7.00 do 21.00.

Przypominamy mieszkańcom Ostrołęki o obowiązku zachowania zasad bezpieczeństwa w lokalach wyborczych tj. zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji dłoni oraz zachowania bezpiecznej odległości od przebywających wokół osób.

Źródło UM Ostrołęka