Zamknięcie zakładu produkcji worków w Stora Enso. Co z pracownikami?

W lutym informowaliśmy o tym, że Stora Enso w Ostrołęce ma zamiar zamknąć zakład produkcji worków w naszych mieście. W piątek 31 lipca Stora Enso poinformowała, że plany się nie zmieniły: pełne wygaszenie działalności zakładu ma nastąpić do końca 2020 roku. Jednocześnie Stora chce jak największą liczbę pracowników likwidowanego zakładu zatrudnić w swoich strukturach.

Decyzja o zamknięciu zakładu produkcji worków w Stora Enso Ostrołęka została podjęta 20 lutego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stora Enso Poland S.A. Dlaczego ją podjęto, pisaliśmy TUTAJ. Jak zawsze w tego typu sytuacjach pojawia się pytanie: co z zatrudnionymi tam osobami? W zakładzie, pod koniec lutego, pracowało 130 osób.

„Zgodnie z zapewnieniami dokładamy wszelkich starań, aby jak najwięcej pracowników znalazło zatrudnienie w strukturach Stora Enso. Dotychczas w procesie rekrutacji wewnętrznych pracę w Stora Enso w Ostrołęce znalazło 40 ze 130 pracowników Zakładu Worków. Nadal prowadzimy procesy rekrutacyjne i planujemy zatrudnienie kolejnych pracowników z Zakładu Worków. 1 osoba przeszła na emeryturę.”

Ponadto od początku marca rozpoczęły się szkolenia, które mają pomóc znaleźć pracę inną niż w Stora Enso.

„Zaproponowany przez Stora Enso pakiet dodatkowych rekompensat jest przeznaczony dla pracowników, którzy nie znajdą pracy w innych Zakładach Stora Enso. Pakiet jest korzystniejszy od  odpraw wynikających z właściwych przepisów – Ustawa z dnia 13.03.2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. W ramach pakietu rekompensat przewidzieliśmy również dodatkowe świadczenia dla pracowników, którzy nabierają praw emerytalnych w ciągu najbliższych 4 lat. Notujemy przypadki osób, które pomimo oferty zatrudnienia w Stora Enso na niezmienionych warunkach, wybierają pakiet rekompensat, co jest dla nas dowodem jego atrakcyjności. W obecnej trudnej sytuacji związanej z COVID-19, dążymy do bezpiecznego dla pracowników sfinalizowania procesu.”