Zakończenie roku szkolnego w Liceum Klasycznym w Ostrołęce. Zobaczcie zdjęcia

„Po wielu dniach pracy z dala od murów szkolnych nadszedł dzień, w którym uczniowie otrzymali świadectwa szkolne, otrzymując promocję do następnej klasy” – pisze Liceum Klasyczne w Ostrołęce.

Zanim jednak rozdano świadectwa, wcześniej miała miejsce msza, której przewodniczył ks. Krzysztof Łapiński. Dalsza część uroczystości odbyła się ogrodzie.

Dyrektor „klasyka” Henryk Gut złożył życzenia uczniom i nauczycielom. Pogratulował im osiągnięć w mijającym roku szkolnym. A potem wręczył najlepszym uczennicom Liceum Klasycznego w Ostrołęce nominację do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Otrzymały ją Magdalena Suchecka i Daria Kuzia.

Magda jest uczennicą klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej, uzyskała średnią ocen w wys. 5,58, a Daria to uczennica klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej i uzyskała średnią ocen w wys. 5,42.

„Kolejnym uczniem, wyróżnionym wieloma nagrodami książkowymi, był społecznik naszej szkoły, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, członek Młodzieżowej Rady Miasta w Ostrołęce, uczeń klasy drugiej naszego liceum – Patryk Sakowski” – pisze Liceum Klasyczne.