Zakład Karny w Przytułach z nowym zastępcą dyrektora

W poniedziałek 20 lipca powołano nowego zastępcę dyrektora Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Został nim kpt. Andrzej Pawluczuk.

Andrzej Pawluczuk (pierwszy z lewej) służbę rozpoczął 1 maja 2004 r. w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze w dziale ochrony. Od 2007 r. pracował jako wychowawca działu penitencjarnego, w którym służbę pełnił przez 11 lat. W 2018 r. awansował na stanowisko zastępcy kierownika działu penitencjarnego, a następnie zastępcy kierownika działu kwatermistrzowskiego.

Powołanie nowego zastępcy miało miejsce podczas odprawy, w obecności dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotra Kondraciuka i dyrektora Zakładu Karnego ppłk. Włodzimierza Nowaka.

Dyrektor podostrołęckiego więzienia ma jeszcze jednego zastępcę – jest nim kpt. Dariusz Garliński.

Fot. Zakład Karny Przytuły Stare