Zabytki z Ostrołęki i powiatu ze wsparciem z Mazowsza

7 zabytków z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego – głównie obiektów sakralnych – otrzyma wsparcie z Samorządu Mazowsza na prace remontowe. Janina Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego wręczyła beneficjentom certyfikaty „Cenny Zabytek Mazowsza”. 

Certyfikat „Cenny Zabytek Mazowsza” przyznawany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Oznaczone nim zabytki to obiekty, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe dla regionu znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne. Wśród zabytków, które w tym roku otrzymały certyfikat znalazły się m.in. kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Duczyminie czy kościół p.w. Świętego Ducha w Kadzidle. 

– Zabytki to wizytówki naszego regionu, dlatego musimy o nie należycie dbać, tak aby zachować je w dobrym stanie także dla przyszłych pokoleń – mówiła Janina Orzełowska.

– Są to niezwykłe miejsca, ale bardzo często potrzebują remontu lub konserwacji, dlatego co roku dbamy o to, aby w naszym budżecie znalazły się środki na wsparcie takich obiektów – podkreśla Mirosław Augustyniak, radny województwa mazowieckiego. 

W sumie złożono 165 wniosków na łączną kwotę ponad 22 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły parafie oraz samorządy. Ostatecznie samorząd wesprze 93 zabytki. Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów wyniesie ponad 7,5 mln zł, a do Ostrołęki i powiatu trafi ok. 820 tys. zł.

Dofinansowanie z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego przeznaczono na:

  • kontynuację prac remontowo-konserwatorskich elewacji południowo wschodniej Kościoła Farnego z XVII w. pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce – 200 tys. zł
  • remont elementów dworu zabytkowego w Przystani, Gmina Olszewo-Borki – 100 tys. zł
  • prace remontowe w zespole sakralnym zabytkowego kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego i klasztorze pobernardyńskim w Ostrołęce – 130 tys. zł
  • wymianę pokrycia wieży kościoła pw. św. Bartłomieja Ap. w Baranowie – 100 tys. zł
  • kontynuację konserwacji stolarki kościoła Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych – 60 tys. zł
  • ratunkowe prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego ogrodzenia okalającego neobarokowy parafialny Kościół p.w. Świętego Ducha w Kadzidle – 70 tys. zł
  • opracowanie dokumentacji oraz wymianę posadzek kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach – 165 tys. zł