Wysyp ofert pracy w Urzędzie Miasta Ostrołęki

W Urzędzie Miasta Ostrołęki prowadzonych jest sporo naborów na wolne stanowiska urzędnicze.

Aż 8 rekrutacji rozpoczął Urząd Miasta Ostrołęki. W większości przypadków kandydaci czas na zgłoszenia mają do 12 października (szczegóły w BIP).

Pozostaje mieć nadzieję, że te październikowe nabory odniosą lepszy skutek niż te wrześniowe. Na stanowisko podinspektora ds. realizacji inwestycji drogowych nie wpłynęła żadna oferta pracy. Jeśli chodzi o rekrutację inspektora ds. audytu, to wpłynęła jedna oferta pracy, ale kandydat nie spełniał wymagań formalnych. Poszukiwano też trzech strażników miejskich – ostatecznie wybrano dwóch.

Teraz miasto poszukuje:

  • inspektora ds. zbywania nieruchomości w drodze bezprzetargowej, zmiany i pierwokupu nieruchomości
  • inspektora ds. poboru, ewidencji, ulg w spłacie należności z innych tytułów oraz kontroli podatków i opłat
  • strażnika miejskiego
  • podinspektora ds. realizacji inwestycji drogowych
  • inspektora ds. utrzymania porządku i zieleni miejskiej
  • archiwisty
  • głównego specjalisty ds. energetyki miejskiej
  • podinspektora ds. audytu w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu