Wyniki matur 2020 w powiecie ostrołęckim

We wtorek 11 sierpnia Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur. Jakie średnie wyniki uzyskali abiturienci uczący się w szkołach powiatu ostrołęckiego?

Matura 2020 wyniki – powiat ostrołęcki

  • język polski (poziom podstawowy) – 36,60% (średni wynik w Polsce – 52%)
  • matematyka (poziom podstawowy) – 31,90% (średni wynik w Polsce – 52%)
  • język angielski (poziom podstawowy) – 47,24% (średni wynik w Polsce – 71%)
  • język polski (poziom rozszerzony) – 63,13%
  • matematyka (poziom rozszerzony) – 5,20%
  • język angielski (poziom rozszerzony) – 27,61%
  • biologia – 14,65%
  • geografia – 10,94%
  • historia – 18,00%

Egzaminu z fizyki i chemii nikt nie zdawał.

Maturę w powiecie ostrołęckim zdawało 141 uczniów.

Fot. Pixabay