Wygasa umowa z sąsiednimi gminami na wodę i ścieki. Co dalej?

Prezes zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Andrzej Lech wydał komunikat skierowany do mieszkańców gmin Olszewo-Borki, Lelis i Rzekuń. Chodzi o wygaśnięcie porozumienia pomiędzy Ostrołęką a wspomnianymi gminami.

Porozumienie z sąsiednimi gminami zakładało świadczenie na terenie gmin usługi zbiorowego dostarczania wody i odbierania ścieków. Miasto je jednak wypowiedziało i wygasa ono z końcem 2020 roku. Co dalej?

Na pewno nie ma zagrożenia, że mieszkańcy gmin Olszewo-Borki, Lelis i Rzekuń zostaną bez wody i z nieodprowadzonymi ściekami – świadczenia te gwarantowane są przepisami prawa. Jak się dowiedzieliśmy, gminy z miastem ustalą nowe zasady i sposób realizowania obu usług. Zapewne w części wezmą nowe obowiązki na siebie i np. będą dostarczać wodę z własnych ujęć. Istnieje też możliwość, że na skutek decyzji miasta gminy będą dążyć do pełnej autonomii w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków. To natomiast oznaczałoby spadek dochodu spółki miejskiej.

Komunikat w sprawie wypowiedzianej umowy wydał prezes OPWiK Andrzej Lech:

„Wygaśnięcie w/w porozumienia spowoduje konieczność zwrotu przekazanych spółce do eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, stanowiących własność poszczególnej gminy. W tej sytuacji OPWiK Sp. z o.o., nie posiadając sieci, nie ma możliwości zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odbierania ścieków.

Jest to ważna przyczyna mogąca stanowić podstawę wypowiedzenia łączącej nas umowy o zaopatrzenie w wodę (dostarczanie wody) lub/i odprowadzanie ścieków. Wskazując na powyższe, służby techniczne OPWiK Sp. z o. o. od dnia 02.09.2020 r. informują każdego mieszkańca gminy, który korzysta z usług naszej spółki o w/w wygaśnięciu porozumienia.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone będzie przez gminy jako zadanie własne gminy.”

Fot. Pixabay