Wybraliśmy – niech dla nas radzą!

Listonosz i prawnik, bezrobotni i biznesmeni, nauczyciele i emeryci, finansistka, policjant, energetyk i inni – oto nowa Rada Miasta Ostrołęki, która zaczęła pracę 22 listopada 2018 roku.

Ostatnie wybory przyniosły spore zmiany w naszym liczącym 23 osoby samorządowym organie stanowiącym. Mieszkańcy wybrali 14 radnych, którzy już wcześniej zasiadali w radzie (w tym 10 ostatniej kadencji). Reszta (9) to nowicjusze (choć i wśród nich mamy np. dwóch przewodniczących rad osiedlowych). Najwięcej głosów spośród obecnych radnych otrzymał Janusz Kotowski (ponad 800), najmniej – radny Andrzej Jaskólski (99).

Radni pracują na zwoływanych najczęściej raz w miesiącu sesjach, kiedy to podejmowane są uchwały. Samorządowcy uczestniczą też w pracach komisji stałych, które rozpatrują (każda w swoim zakresie) zagadnienia głosowane na sesji oraz inne tematy zgłoszone do ich przewodniczących.

Za uczestnictwo w sesjach i komisjach radni (w zależności od funkcji) otrzymują tzw. diety. Przewodniczącemu Rady przysługuje dieta w wysokości ok. 1980 zł, jego zastępcom – 1550 zł, przewodniczący komisji otrzymują po 1450 zł, wiceprzewodniczący komisji – 1050 zł, wreszcie „zwykli” radni dostają po 870 zł. Za nieobecność na sesji lub komisji radni tracą po 10 procent swojej diety.

Startując z poszczególnych komitetów wyborczych samorządowcy tworzą kluby radnych. W Radzie Miasta Ostrołęki powstały: klub radnych Prawa i Sprawiedliwości (8 osób), Naszej Ostrołęki (5), komitetu Ostrołęka dla Wszystkich (4), Platformy Obywatelskiej (3) oraz komitetu Bezpartyjne Miasto (3).

Poszczególne kluby, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, zasadniczo wspierają większość dotychczasowych działań prezydenta Kulika. Niektóre zupełnie bezkrytycznie (OdW, NO), inne (BM, PO) dogadują się z prezydentem w zależności od doraźnych celów. Klub PiS stanowi wyraźną opozycję i, jak choćby w sprawie bonifikat dla Ostrołęczan chcących przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności, zdecydowanie opowiedział się po stronie mieszkańców.

Co będzie dalej – okaże się np. przy realizacji tegorocznego budżetu albo podwyżkach, które prezydent Kulik zaproponuje do uchwalenia.

Na razie sesje rady przebiegają dość spokojnie. Ale przecież to dopiero początek obecnej kadencji. Przyglądajcie się Państwo aktywności Radnych, których wybraliśmy.

O kompetencjach rady

Do najważniejszych kompetencji rady miasta należy np. uchwalanie budżetu miasta, lokalnych podatków i opłat, tworzenie i rozwiązywanie miejskich spółek czy instytucji, uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego itp.