Wybory Prezydenta RP. Głosujemy 28 czerwca w godz. 7.00 – 21.00

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca, głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie od godz. 7.00 do godz. 21.00. Ale prace w komisjach zaczną się wcześniej.

Obwodowe Komisje Wyborcze w Ostrołęce. Czynności związane z przygotowaniem  głosowania rozpoczną: 
1) OKW Nr 1 (I Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Bema, ul. R. Traugutta 1 w Ostrołęce) o godz. 5.30,
2) OKW Nr 2 (Urząd Miasta Ostrołęki, Plac gen. J. Bema 1) o godz. 6.00,
3) OKW Nr 3 (Przedszkole Miejskie nr 10 w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 7) o godz. 6.00,
4) OKW Nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrołęce, ul. H. Sienkiewicza 15) o godz. 6.00,
5) OKW Nr 5 (Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. kard. S. Wyszyńskiego w Ostrołęce, ul. S. Jaracza 5. Wejście główne do budynku szkoły od ul. S. Jaracza), o godz. 6.00,
6) OKW Nr 6 (II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Ostrołęce, ul. R. Traugutta 2), o godz. 6.00 ,
7) OKW Nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Staszica w Ostrołęce, ul. Papiernicza 1) o godz. 5.30,
8) OKW Nr 8 (Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. J. Hallera 13) o godz. 6.00,
9) OKW Nr 9 (Przedszkole Miejskie nr 13 w Ostrołęce, ul. Dzieci Polskich 5), o godz. 6.00,
10) OKW Nr 10 (Przedszkole Miejskie nr 5 w Ostrołęce, ul. Piękna 12) o godz. 6.00,
11) OKW Nr 11 (Przedszkole Miejskie nr 7 w Ostrołęce, ul. dra J. Psarskiego 24) o godz. 6.00,
12) OKW Nr 12 (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Z. Niedziałkowskiej w Ostrołęce, ul. gen. J. Hallera 12) o godz. 6.00,
13) OKW Nr 13 (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. dra J. Psarskiego w Ostrołęce, ul. 11 Listopada 20) o godz. 6.00,
14) OKW Nr 14 (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce, ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 4/6) o godz. 6.00,
15) OKW Nr 15 (Przedszkole Miejskie nr 16 w Ostrołęce, ul. Powstańców 4) o godz. 6.00,
16) OKW Nr 16 (Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. kard. S. Wyszyńskiego w Ostrołęce, ul. S. Jaracza 5. Wejście do budynku od strony sali gimnastycznej od ul. J. Korczaka) o godz. 6.00,
17) OKW Nr 17 (Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce,
ul. ks. F. Blachnickiego 16. Wejście do budynku od strony sali gimnastycznej od ul. gen. W. Sikorskiego) o godz. 6.00,
18) OKW Nr 18 (III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce,
ul. ks. F. Blachnickiego 5) o godz. 6.00,
19) OKW Nr 19 (Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce,
ul. ks. Franciszka Blachnickiego 16. (Wejście główne do budynku szkoły od ul. Ks. F. Blachnickiego) o godz. 6.00,
20) OKW Nr 20 (Ostrołęckie Centrum Kultury Klub „Oczko”, ul. gen. W. Sikorskiego 6) o godz. 6.00,
21) OKW Nr 21 (Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Ostrołęce, ul. I. J. Skowrońskiego 8. Tylne wejście do sali gimnastycznej od ul. I. J. Skowrońskiego) o godz. 5.30,
22) OKW Nr 22 (Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Mickiewicza w Ostrołęce, ul. I. J. Skowrońskiego 8. Wejście do budynku z podjazdem dla inwalidów od ul. B. Prusa) o godz. 5.30,
23) OKW Nr 23 (Budynek administracyjno-biurowy, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce) o godz. 5.50,
24) OKW Nr 24 (Budynek socjalno-gospodarczy, ul. Sosnowa 5 w Ostrołęce) o godz. 6.00,
25) OKW Nr 25 (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”, ul. gen. Władysława Sikorskiego 45 w Ostrołęce) o godz. 6.00.

Natomiast:
1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 26 (Dom Pomocy Społecznej,
ul. Rolna 27 w Ostrołęce) czynności  związane z  przygotowaniem  głosowania  rozpocznie  o  godz. 9.00, a  lokal  wyborczy  otwarty będzie od godz. 10.00,
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 27 (Dom Pomocy Społecznej PCK,
Aleja Wojska Polskiego 32 w Ostrołęce) czynności  związane z  przygotowaniem  głosowania  rozpocznie  o  godz. 12.00, a  lokal  wyborczy otwarty będzie od godz. 13.00,
3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 28 (Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dra J. Psarskiego, Aleja Jana Pawła II 120A) czynności  związane  z  przygotowaniem  głosowania  rozpocznie  o  godz. 9.30, a  lokal  wyborczy  otwarty będzie od godz. 11.00,
4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 29 (Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce im. dra J. Psarskiego, ul. Henryka Sienkiewicza 56) czynności  związane z  przygotowaniem  głosowania  rozpocznie  o  godz. 12.00, a  lokal  wyborczy  otwarty będzie od godz. 13.00.

Źródło: UM Ostrołęka