Wybory do Sejmu i Senatu. Zasady rozdzielania mandatów

13 października wybory do Sejmu i Senatu. Wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Zobacz jak rozdzielone zostaną mandaty.

Polska jest podzielona na 41 okręgów wyborczych, z których wybieramy od 7 do 20 posłów. Po zakończeniu głosowania zliczane są głosy w podziale na poszczególne komitety wyborcze. W przydziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które w skali kraju otrzymały co najmniej 5 proc. lub – w przypadku koalicji, 8 proc. głosów. W podziale mandatów uczestniczą też komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w organizacjach mniejszości wyborczych, których nie obowiązują progi wyborcze.

Przy przeliczaniu głosów na mandaty stosuje się metodę d’Hondta. Zgodnie z tą metodą, liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy kandydatów każdego z komitetów wyborczych dzieli się kolejno przez kolejne liczby naturalne: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile wynosi liczba mandatów do rozdzielenia między te listy w okręgu.

Następnie, każdej liście przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada mu liczb kolejno największych. Mandaty otrzymują kandydaci z największą liczbą głosów.

Czyli: po zakończeniu głosowania komisja najpierw liczy głosy oddane na daną listę. Sumuje też głosy dla poszczególnych kandydatów. I gdy już wiadomo, ile mandatów przypada na dany komitet, dostają je kandydaci z największą liczbą głosów. Nawet jeśli wskazany przez nas kandydat nie zostanie posłem, to nasz głos ma znaczenie dla ogólnego wyniku listy, a więc ma wpływ na to, ile mandatów dostanie wskazana przez nas partia.

Łącznie o mandat posła będzie się ubiegać 5114 kandydatów, czyli o jeden mandat powalczy średnio 11 osób.

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, www.pkw.gov.p

W wyborach do Senatu wybieramy 100 senatorów w 100 jednomandatowych okręgach.

Senatorów wybiera się zgodnie z systemem większościowym (za wybranego na senatora w danym okręgu wyborczym uważa się tego kandydata, który otrzymał najwięcej oddanych głosów ważnych).

Jeżeli w danym okręgu wyborczym zarejestrowany byłby tylko jeden kandydat (taka sytuacja nie występuje w tegorocznych wyborach) to zostałby on wybrany, jeśli uzyskałby więcej głosów na „tak” niż na „nie”.

W wyborach do Senatu zarejestrowano 278 kandydatów. Średnio o jeden mandat powalczy trzech kandydatów.

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, www.pkw.gov.p