Wszystkiego najlepszego w Dniu Sołtysa! Życzenia od posła i senatora

Z okazji Dnia Sołtysa

pragniemy złożyć serdeczne życzenia

satysfakcji z pełnionej funkcji.

Prosimy przyjąć od nas podziękowania za codzienną pracę

i służbę dla swojej lokalnej społeczności.

Jesteśmy przekonani, że nie jest możliwa budowa

dobrze funkcjonującego państwa

i budowa odpowiedzialności za swoją dzielnicę,

miejscowość, gminę oraz Polskę,

bez trudnej i zaangażowanej pracy sołtysa.

Życzymy, żeby jak najwięcej życzliwych i dobrych ludzi

stawało na Państwa drodze

i włączało się w organizowanie lokalnej wspólnoty.

Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski

Senator RP Robert A. Mamątow