Wracają szkolenia terytorialsów

Terytorialsi z Mazowsza, po ponad 3 miesiącach działań przeciwkryzysowych, wracają do normalnego cyklu szkoleniowego.

W miniony weekend ponad 500 żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój odbyło pierwsze szkolenie rotacyjne po ponad trzy miesięcznej walce z koronawirusem.

W zajęciach dobowych na Targoniach wzięli udział żołnierze 51. batalionu i kompanii saperów z Ciechanowa oraz żołnierze 54. blp z Zegrza Płd. Natomiast terytorialsi z 53. blp doskonalili swoje umiejętności na rzutni granatów Sitaniec, a zajęcia taktyczne odbyły się na siedleckim Gołoborzu.

Podczas szkolenia na Targoniach terytorialsi ćwiczyli prowadzenie działań zarówno w warunkach dziennych, jak i nocnych. Realizację zadań z zakresu specjalistycznego ćwiczyli m.in. strzelcy, radiotelefoniści czy dowódcy.

Weekendowe zajęcia były sprawdzianem kończącym część praktyczną etapu specjalisty – mówi szef sekcji szkoleniowej 51. blp, ppor. Arkadiusz Rygiel. Najbliższe „rotacje” to dla żołnierzy przypomnienie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności jakie zdobyli do tej pory.

Oprócz stopniowego powrotu do szkoleń rotacyjnych, brygada ponownie ogłasza nabór nowych ochotników. Pierwsze szkolenie podstawowe odbędzie się 3 -18 lipca i tradycyjnie zakończy się uroczystą przysięgą wojskową.

Dodajmy też, że zadania przeciwkryzysowe będą nadal realizowane przez terytorialsów, jednakże w mniejszym zakresie.