Wolne miejsca jeszcze w „Krainie Misiów” i „Dziesiątce”

6 kwietnia  zakończyło się postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. W wyniku naboru do przedszkoli/szkół zostało przyjętych 1004 dzieci kontynuujących edukację przedszkolną oraz 354 dzieci po raz pierwszy. 

Rodzicom, których dzieci nie dostały się do przedszkola pierwszego wyboru, zaproponowano miejsce w innym miejskim przedszkolu.

Miasto Ostrołęka dysponuje jeszcze dwoma wolnymi miejscami dla dzieci 5-letnich w Przedszkolu Miejskim nr 17 „Kraina Misiów” w Ostrołęce oraz trzema wolnymi miejscami dla dzieci 4-letnich w  Przedszkolu Miejskim nr 10 w Ostrołęce.

Źródło: UM Ostrołęka