Wójt gminy Łysy z absolutorium. Jakie inwestycje będą realizowane w gminie?

W poniedziałek 25 maja w nowym budynku Gminnego Centrum Kultury w Łysych odbyła się sesja Rady Gminy Łyse.

Na sesji zatwierdzono sprawozdanie finansowe gminy Łyse za 2019 rok i sprawozdanie z wykonania budżetu. Jednogłośnie udzielono też absolutorium wójtowi gminy Łyse Grzegorzowi Fabiszewskiemu.

Poza tym, jak napisano na stronie Urzędu Gminy Łyse, do budżetu na 2020 rok wpisano środki na te inwestycje:

 • przebudowa zjazdów na ul. Kurpiowskiej w Łysych – 150 000 zł;
 • rozbudowa drogi gminnej Łyse – Kolonia Worek – 687 000 zł;
 • dofinansowanie zakupu uzbrojenia i  techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla OSP w Łączkach – 7 100 zł;
 • budowa zewnętrznego szybu windowego do budynku Szkoły Podstawowej w Zalasiu – 320 000 zł;
 • budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Łączki – 65 000 zł;
 • zaprojektowanie i wybudowanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalas – 22 000 zł (przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego);
 • budowa placu zabaw w miejscowości Łączki – 36 700 zł;
 • rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Szafrankach – 140 000 zł (w tym 10 000 zł z Funduszu Sołeckiego);
 • wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego w miejscowości Dudy Puszczańskie – 17 300 zł;
 • wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tartak – 15 300 zł.

Gmina Łyse dofinansuje następujące zadania zrealizowane przez Powiat Ostrołęcki:

 • rozbudowa drogi powiatowej Kadzidło-Łyse-Łączki w kwocie 433 141 zł;
 • budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Kadzidło-Łyse-Łączki (ul. Poległych) w kwocie 180 000 zł;
 • opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-Dudy Puszczańskie-Zalas” w kwocie 49 200 zł.

Fot. Urząd Gminy Łyse