Wojska Obrony Terytorialnej podpisały umowę o współpracy z Caritas

Dokument przypieczętował wspólne działania wojska i Caritas. Podpisane 19 sierpnia porozumienie zakłada współdziałanie WOT i Caritas w celu niesienia pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju oraz udzielanie pomocy osobom starszym, potrzebującym i chorym, w tym kombatantom, osobom represjonowanym i weteranom wojennym. Dokument postuluje również wzajemne wsparcie szkoleniowe, wspólne prowadzenie akcji honorowego krwiodawstwa, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego i rozwoju świadomości ekologicznej.

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej współpracowali z Caritas od momentu rozpoczęcia się pandemii. W ramach akcji „Odporna Wiosna”, a później „Trwała Odporność”, pomagali Caritas w dystrybucji żywności, jej rozpakowywaniu i transporcie.

Symbolicznym przypieczętowaniem nawiązania szerokiej współpracy było wręczenie ks. Iżyckiemu przez gen. Kukułę ryngrafu z symbolami WOT. Dyrektor Caritas Polska przekazał natomiast przedstawicielowi WOT medal In Servire Caritate, przyznawany za szczególne zasługi dla Caritas.