Wody w Narwi wciąż ubywa. Już tylko 51 cm

Szlak żeglowny na Narwi został zamknięty 21 czerwca, wówczas poziom wody wynosił 64 cm. Od tamtej pory lustro wody jest wciąż niżej. 5 lipca stan wody na Narwi w Ostrołęce wynosił 51 cm, i przewidywany jest jego dalszy spadek.

W miejscu, gdzie znajduje się jaz piętrzący Elektrowni ENERGA Ostrołęka S.A składający się z 3 niezależnych sekcji piętrzących, każda o szerokości 20 m,z uwagi na niskie stany wód i konieczność ich podpiętrzenia, zostały zamknięte dla żeglugi 2 sekcje jazu od brzegu prawego uniemożliwiające przejazd obiektów pływających. Z uwagi na powyższe koryto rzeki na szerokości 40 m od brzegu prawego jest zamknięte. Natomiast pozostaje otwarta sekcja o szerokości 20 m od brzegu lewego, którą istnieje możliwość przepłynięcia. Powyższe przegrody piętrzące – bukłaki napełnione wodą są słabo widoczne i prawie w całości pokryte wodą płynącą w rzece. Ze względu na w/w uwarunkowania pomimo możliwości przepłynięcia, w obrębie jazu zostały ustawione znaki A.1 (zakaz przejścia). Prosimy o ograniczenie prędkości i zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie jazu.” – czytamy w informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych Wód Polskich z 27 czerwca.

Szlak żeglowny na Narwi (od km 83+500 do 248+500 od ujścia rzeki Orzyc do ujścia rzeki Biebrzy) został zamknięty do odwołania 21 czerwca ze względu na niskie stany wód i brak możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej. Ruch jednostek pływających może odbywać się wyłącznie na własne ryzyko armatora.

Szlak na całej długości jest oznakowany, ale nie jest on przystosowany do żeglugi nocnej.