Wniosek o podwyżki dla radnych gminy Lelis był anonimowy. Ale kasa będzie prawdziwa

Z obrad sesji gminy Lelis został usunięty punkt dotyczący „ustalenia diet i zwrotów podróży służbowej dla sołtysów”. Temat ma wrócić, ale w kolejnych rozmowach mają wziąć udział także sami zainteresowani – czyli sołtysi. Z uchwałą o podwyżce dla radnych nie było większego problemu, podjęto ją przy dwóch głosach „przeciw”

Sesja odbyła się 30 grudnia. To, co najbardziej w niej bulwersowało to „podwyżka” dla sołtysów ustalona bez ich udziału i podniesienie diet radnym. Podwyżka dla sołtysów, po dyskusjach w komisjach, spadła z porządku obrad. Podwyżka dla radnych przeszła, ale komentarze na jej temat nie milkną.

Wniosek o podwyżki dla radnych został złożony przez anonimowych radnych. Nie ma protokołu na ten temat, nie ma też nazwisk wnioskujących. Wiadomo tylko, że anonimowych radnych było 10.

– Taki wniosek nie ma prawa istnieć o czym wspomina Kodeks Postępowania Administracyjnego – podkreślał radny Kamil Stepnowski.

-Nie jestem przeciwko samym podwyżkom. Każdy radny ma swoje sumienie i wie jak pracuje, ale w tym przypadku wniosek został złożony ustnie przez anonimową grupę radnych, i w ogóle nie powinien być rozpatrywany, bo jest niezgodny z obowiązującym prawem. Zachęcam, by go wycofać i zrobić tak, jak wskazuje ustawa.

Radni słowa kolegi zbyli milczeniem.

Przewodnicząca rady tylko powiedziała, że projekt uchwały został wypracowany na wspólnych komisjach rady, a jej skutek finansowy w skali roku wyniesie nieco ponad 37 tys. zł.

Po podwyżce dieta dla radnych i członków komisji to 900 zł (było 700 zł), przewodniczących komisji – 1100 zł (było 850 zł), przewodniczącego rady 1324 zł (bez zmian) i wiceprzewodniczących rady 1200 zł (było 900 zł).

Głosowanie w sprawie podwyżki dla radnych gminy Lelis: