Wkrótce sesja Rady Miasta Ostrołęki. O tym będą mówić radni

Na czwartek 26 listopada zaplanowano sesję Rady Miasta Ostrołęki. Rozpocznie się ona o godz. 10.00. Przed radnymi kilkanaście projektów uchwał. Sesja – tak jak i poprzednia – odbędzie się w trybie zdalnym.

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczące:

 • nadania statutu Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce,
 • utworzenia Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego w Ostrołęce oraz nadania statutu
 • utworzenia Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki oraz nadania statutu,
 • zmian w składzie osobowym Komisji Prawa i Współpracy z Samorządami Mieszkańców,
 • wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Miasta Ostrołęki,
 • przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
 • zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrołęka przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Ostrołęka,
 • przyjęcia „Programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”,
 • wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie miasta Ostrołęki i ich parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
 • określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.,
 • wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2036 i zmian w budżecie Ostrołęki na 2020 rok.
0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
dino

utworzenia Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki, ZdOJOMO czyli w skrócie Z___OMO. Jaką inną nazwę lewak mógł wymyśleć. Widać tęskonotę za peerelem. Pewnie Diabełek mu podpowiedział.

Wera

Chcą decydować, z czego i jaki mam budować płot na swojej działce.
Mam nadzieję, że rada to zablokuje.

M R

Już przygotowuję pismo na które muszą odpowiedzieć radni.