Wiadomo, kto przebuduje tory dla elektrowni

Elektrownia Ostrołęka poinformowała o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi budowanego bloku C.

Rozpatrywano trzy oferty. Jedną złożyło konsorcjum ZUE i ELKOL, drugą Budimex, a trzecią konsorcjum Torpol i Zakłady Automatyki Kombud.

Wybrano ofertę konsorcjum Torpolu. Jej wartość brutto to ok. 219,9 mln zł. Dodajmy, że wybrano ją ponownie, ponieważ w poprzednim postępowaniu również ją uznano za najlepszą.

Tyle że ZUE, które zajęło w przetargu 2. miejsce, złożyło odwołanie, wskutek czego Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie wyboru przez Elektrownię najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu na przebudowę torów i odrzucenie oferty konsorcjum Torpolu i Zakładów Automatyki Kombud.

Skargę na wyrok KIO złożyło konsorcjum Torpolu. Nie zgadzało się ono na odrzucenie oferty spółki w przetargu.

W połowie sierpnia Sąd Okręgowy w Białymstoku nakazał zmianę wyroku KIO, a Elektrowni Ostrołęka unieważnienie wcześniejszego wyboru i nakazał dokonania ponownego, z uwzględnieniem wszystkich ważnych ofert.