Wernisaż wystawy malarstwa Sławomira Rochowicza w Naturze

Autor dziękował, dziękował, dziękował… Wymienił chyba wszystkich, którzy pomogli mu przegotować wystawę, ale gdy przeszedł do mówienia o swoim mistrzu-nauczycielu (a także przyjacielu) Stanisławie Skolimowskim, głos mu się załamał.

Tak więc o inspiracjach i początkach twórczości Sławomira Rochowicza z ust Sławomira Rochowicza zgromadzeni niczego się nie dowiedzieli. Szkoda, ale tym razem emocje przeważyły.

Wernisaż indywidualnej wystawy malarstwa Sławomira Rochowicza miał miejsce 15 listopada w Multimedialnym Centrum Natura.

Wystawę można oglądać do 15 stycznia.