Warszawa. Tak wyglądała przed wybuchem I wojny światowej. Poznajesz te miejsca?

Dla wielu z Ostrołęczan Warszawa jako centrum województwa mazowieckiego i stolica kraju stanowi naturalne centrum przyciągania.

Chyba niewiele jest wśród nas takich osób, którzy nigdy w życiu nie odwiedzili stolicy kraju. Po ukończeniu szkoły wielu absolwentów ostrołęckich szkół kontynuuję naukę na warszawskich uczelniach. Część z nich podejmuję w Warszawie pracę i osiedla się na stałe. Pozostali mieszkańcy naszego miasta podróżują do stolicy w zupełnie różnych celach.

1 sierpnia tego roku obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jeszcze z podręczników szkolnych wiemy, że po upadku powstania lewobrzeżna część Warszawy została zniszczona w ponad 80 proc. Hitlerowcy, często rękami kolaborujących z nimi formacji, realizowali brutalny plan Heinricha Himmlera: „To miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni ziemi i służyć jedynie za punkt przeładunkowy dla transportu Wehrmachtu. Nie powinien pozostać kamień na kamieniu. Wszystkie budynki należy zburzyć aż do fundamentów”.

Krajobraz stolicy Polski zmieniał się i wcześniej, oczywiście, nie w tak drastyczny sposób. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pocztówkami z 1913 roku. Można na nich podziwiać warszawskie krajobrazy tuż przed wybuchem pierwszego światowego kataklizmu w XX w. – pierwszej wojny światowej.

Źródło: Warszawa 1913, Wydawnictwo Granbergs Brefkort.