Wanda Pszczoła zwyciężyła w konkursie na „Najładniejszą posesję gminy Rzekuń”

Konkurs miał na celu m.in. poprawę estetyki otoczenia oraz stanu czystości i porządku przy nieruchomościach, promocję pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych pozytywnie wpływających na wygląd gminy, a także kształtowanie i propagowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko naturalne i piękno gminy Rzekuń.

Jury konkursowe podczas wystawiania ocen brało pod uwagę: ogólny wygląd posesji, ich czystość i zagospodarowanie, stan techniczny i estetykę budynków, wykorzystanie na posesjach elementów małej architektury, a także oryginalność.

Wszystkie zgłoszone do konkursu posesje były piękne. Serdecznie gratulujemy uczestniczkom i zapraszamy mieszkańców do udziału w inicjatywie w przyszłym roku – komentuje wójt Rzekunia Bartosz Podolak.