W Zabrodziu, Myszyńcu, Jemielistym… Płoną trzciny, trawy i ściółki leśne

7 kwietnia gaszono pożar poszycia lasu w Zabrodziu przy ul. Ks. Edmunda Waltera, trawy płonęły w Myszyńcu, poszycie lasu w Łęgu Starościńskim i trawy na nieużytkach we wsi Gadomskie. Do pożarów tych skierowano 6 zastępów straży pożarnej. I tak jest ostatnio niemal codziennie.

6 kwietnia zgłoszono pożar ściółki leśnej w miejscowości Jemieliste, a 5 kwietnia płonęły trzciny w miejscowości Struniawy, spaleniu uległ obszar około 1 hektara).

Państwowa Straż Pożarna, w tym KM PSP Ostrołęka, prowadzi kampanię społeczną pod hasłem „STOP POŻAROM TRAW 2020”.

W Polsce w 2019 roku odnotowano 153 520 pożarów, wśród których były 55 912 pożary trawna łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 36,4 % wszystkich pożarów w Polsce. Spłonęło ponad 18 000 ha traw.

Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie 31 720, co stanowiło 56,7% wszystkich pożarów traw w 2019 roku.

Na terenie powiatu ostrołęckiego w okresie wiosennym liczba pożarów traw to średnio 70, co stanowi około 25% wszystkich pożarów gaszonych przez ostrołęckich strażaków. Warto dodać, że w naszym kraju w pożarach traw i lasów zginęło w 2019 roku 7 osób, a prawie 9 tys. odniosło obrażenia.

W ramach tej kampanii funkcjonuje strona internetowa www.stoppozaromtraw.pl na której przedstawione zostały informacje dotyczące zagrożeń wynikających z wypalania traw.