W rocznicę Cudu nad Wisłą. To była „decydująca bitwa w dziejach świata”

15 sierpnia tego roku mija 99. rocznica Bitwy Warszawskiej, zwyczajowo nazywanej Cudem nad Wisłą. Bitwa ta uchroniła Europę przed nawałą komunistyczną i zaliczana jest do jednej z najważniejszych bitew w historii świata.

Ambasador brytyjski w przedwojennej Polsce lord Edgar Vincent D’Abernon nazwał ją już w tytule swej książki „Osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”.

W jednym z artykułów, opublikowanych w sierpniu 1930 roku, pisał: „Współczesna historia cywilizacji zna mało wydarzeń posiadających znaczenie większe od bitwy pod Warszawą w roku 1920. Nie zna zaś ani jednego, które by było mniej docenione… Gdyby bitwa pod Warszawą zakończyła się zwycięstwem bolszewików, nastąpiłby punkt zwrotny w dziejach Europy, nie ulega bowiem wątpliwości, iż z upadkiem Warszawy środkowa Europa stanęłaby otworem dla propagandy komunistycznej i dla sowieckiej inwazji (…). Zadaniem pisarzy politycznych jest wytłumaczenie europejskiej opinii publicznej, że w roku 1920 Europę zbawiła Polska”.

Radzieckie ultimatum z 1920 r. Źródło Archiwum Państwowe w Warszawie

Hordy bolszewickie, które latem 1920 roku wkroczyły na ziemie polskie, były pewne zwycięstwa pod Warszawą. Na potwierdzenie tego faktu prezentujemy Państwa uwadze dokument (ultimatum) wystosowany przez dowódcę XVI armii bolszewickiej Mikołaja Sołoguba do prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego: „Do prezydenta m. Warszawa. Wojska Armii są przygotowane do ataku na Warszawę. Proponuje Panu w celu uniknięcia bezsensownego rozlewu krwi oraz bezsensownych ofiar, poddać miasto bez walki. Odrzucenie tej propozycji będzie skutkowało zajęciem miasta szturmem ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu. Całkowitą winę za to ponosić będzie Pan. Oczekuje na odpowiedź nie dłużej niż przez 12 godzin”. Dokument ten podpisany został przez członka Rewolucyjnej Rady Wojskowej XVI Armii Gieorgija Piatakowa oraz Naczelnika Sztabu Michaiła Batorskiego.

Jerzy Kossak, obraz Cud na Wisłą namalowany w 1930 r.

Jak wiemy, Bitwa Warszawska zakończyła się całkowitym sukcesem odrodzonego Wojska Polskiego. W wyniku podjętej kontrofensywy oraz Traktatu w Rydze. zawartego 18 marca 1921 roku, granica polsko-sowiecka przebiegała praktycznie wzdłuż linii II rozbioru z 1793 roku (z korektą na rzecz Polski w postaci części Wołynia i Polesia z miastem Pińskiem).

Dodajmy, że wszyscy trzej Radziccy sygnatariusze ultimatum z sierpnia 1920 roku, zginęli w wyniku represji stalinowskich w latach 1937-1938.