W poniedziałek sesja Rady Powiatu. O czym radni będą debatować?

Na poniedziałek 20 lipca zwołano XIX sesję Rady Powiatu w Ostrołęce. Będzie o zabytkach i transporcie publicznym.

Sesja – z powodu panującej epidemii koronawirusa – odbędzie się w trybie zdalnym. Rozpocznie się ona o godzinie 10.00.

Projekty uchwał, którymi będą zajmować się radni, dotyczyć będą:

  • przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego w 2020 r.,   
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ostrołęckim, na linii komunikacyjnej Nr 6 Ostrołęka – Łyse przez Lelis, Kadzidło, Lipniki,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ostrołęckim, na linii komunikacyjnej Nr 7 Ostrołęka – Kunin przez Goworowo, Suchcice, Czerwin.