W piątek sesja Rady Miasta Ostrołęka. Temat: odpady i zmiany w budżecie

Na piątek 31 lipca zaplanowano sesję Rady Miasta. Poświęcona ona zostanie głównie zmianom w budżecie i nowym zasadom odbierania odpadów w mieście. Początek o godz. 16.15.

Podczas sesji mają zostać wprowadzone zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Te pierwsze zakładają uzupełnienie planu na zadaniach inwestycyjnych, m.in. na:

  • przebudowę trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego (850 tys. zł)
  • przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki (1,4 mln zł)
  • budowę kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo (1,4 mln zł)

Miasto chce też przeznaczyć 200 tys. zł na dokumentację przebudowy drogi krajowej nr 53 – ul. Stacha Konwy wraz z rondem Księcia Siemowita III (200 tys. zł) czy budowę ul. Nadnarwiańskiej (ok. 2,8 mln zł). Na te i inne zadania inwestycyjne znaleziono 8,2 mln zł – te środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na zakup nowych autobusów dla MZK z projektu unijnego.

Rada Miasta zajmie się też „śmieciowymi” projektami uchwał. Dotyczą one:

  • zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku,
  • zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – odpady biodegradowalne mają być odbierane „nie rzadziej niż raz w tygodniu” (obecnie zabudowa wielorodzinna – dwa razy w tygodniu, działalność gospodarcza – co dwa dni)
  • uchylenia uchwały w sprawie podziału obszaru Ostrołęki na sektory odbioru odpadów – rezygnacja z podziału miasta na sektory odbioru odpadów.