W hali będą pracować więźniowie. Wmurowano kamień węgielny (zdjęcia)

Do końca roku 2019 ma zakończyć się budowa hali produkcyjnej znajdującej się na terenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Halę dzierżawić będzie firma, która pracę da 100 więźniom. W poniedziałek 20 maja wmurowano kamień węgielny pod budowę hali i podpisano akt erekcyjny.

Hala będzie mieć powierzchnię 2261 mkw. Powstanie do 6 grudnia 2019 roku. Korzystać z niej będzie dzierżawca – firma Metal-Technik. Da ona pracę 100 więźniom w miesiącu, na pełen etat. Zajmować się będą oni produkcją maszyn rolniczych i konstrukcji metalowych – za swoją pracę otrzymają pensję.

Takich hal jest już na terenie zakładów karnych w Polsce prawie 20. Powstały w ramach rządowego programu „Praca dla więźnia”.

– Program ten jest bez precedensu w historii polskiego więziennictwa – mówił dyrektor zakładu w Przytułach Tomasz Dąbrowski. – Tylko w ciągu dwóch lat realizacji programu zatrudnienie skazanych zwiększyło się o prawie 12 tys. osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył niespotykaną wcześniej wartość 57 proc.

Realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” jest finansowana przede wszystkim przez samych skazanych, a nie z pieniędzy podatników.

Dzięki programowi w 2018 roku kwota potrąceń z wynagrodzeń osadzonych posiadających zobowiązania alimentacyjne wyniosła prawie 13 mln zł – tłumaczył Tomasz Dąbrowski.

– Miejsce to staje się już nie tylko ośrodkiem odosobnienia i naprawy skazanych. Staje się też ważnym miejscem na mapie innowacji i przedsiębiorczości – mówił z kolei dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku Piotr Kondraciuk.

Odczytano także list senatora Roberta Mamątowa, który nie mógł być obecny na uroczystości:

Cieszy mnie fakt, iż osadzeni, uzyskując zatrudnienie odpłatne, będą mogli regulować m.in. zobowiązania alimentacyjne bądź też zobowiązania na rzecz ofiar przestępstw. To także możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych osadzonych

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: