W Goworowie będą dyskutować o stanie gminy

Na najbliższej sesji Rady Gminy Goworowo z 22 czerwca radni przyjrzą się „Raportowi o stanie gminy”. Będzie debata, na której głos będą mogli zabrać także mieszkańcy.

Raport przedstawi wójt gminy Goworowo Piotr Kosiorek.

Raport obejmuje podsumowanie działalności za rok 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego – informuje przewodnicząca Rady Gminy Goworowo Krystyna Subczyńska.

Swoje uwagi, spostrzeżenia będą mogli zgłaszać nie tylko radni, ale i mieszkańcy gminy. Warunek: najpierw trzeba złożyć do przewodniczącej Rady Gminy Goworowo pisemne zgłoszenie (zawierające co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania, podpis) poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Takie zgłoszenia przyjmowane będą do 19 czerwca, do godz. 14.00. Można je zostawić w dni powszednie w Urzędzie Gminy, w godzinach pracy urzędu (więcej informacji na stronie gminy).

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Sesja odbędzie się 22 czerwca, w Urzędzie Gminy Goworowo. Początek o godz. 10.00.