W gminie Rzekuń zagłosowało ponad 70 proc. uprawnionych

Z oficjalnych już danych wynika, że w powiecie ostrołęckim frekwencja wyborcza, w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca, wyniosła 65,26 proc. Najwyższa była w gminie Rzekuń, a najniższa w gminie Łyse. Frekwencja częściowa dla Polski to 67,48 proc.

GminaFrekwencja
gm. Baranowo62,35%
gm. Czarnia59,30%
gm. Czerwin68,53%
gm. Goworowo64,85%
gm. Kadzidło61,64%
gm. Lelis67,70%
gm. Łyse59,67%
gm. Myszyniec63,38%
gm. Olszewo-Borki67,30%
gm. Rzekuń71,01%
gm. Troszyn69,05%

Gminy z największą i najmniejszą frekwencją

GminaLiczba
uprawnionych
Liczba
kart wydanych
Liczba
kart wyjętych z kopert
na kartę do głosowania
Liczba
kart ważnych
Liczba
głosów ważnych
Liczba kart ważnych * 100 /
Liczba uprawnionych
141507gm. Łyse6 4593 843123 8543 82059,67%
141510gm. Rzekuń8 7546 172456 2166 16271,01%

Frekwencja w zależności od siedziby obwodu wyborczego

SiedzibaLiczba
uprawnionych
Liczba
kart wydanych
Liczba
kart wyjętych z kopert
na kartę do głosowania
Liczba
kart ważnych
Liczba
głosów ważnych
Liczba kart ważnych * 100 /
Liczba uprawnionych
miasto3 3432 17302 1732 14865,00%
wieś66 20442 97424143 21342 86865,27%
Razem69 54745 14724145 38645 0166
Za: PKW