W Dzbeninie zbudują stację uzdatniania wody. „Kosztowna, ale rozwiąże problem”

Wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak zapowiedział budowę stacji uzdatniania wody w Dzbeninie. Ma ona załatwić problem z niedoborem wody w gminie.

– Szanowni Państwo, gmina Rzekuń stale podejmuje działania inwestycyjne mające na celu wyeliminowanie problemu niedoborów wody, które występują w całym regionie. Dlatego opracowaliśmy koncepcję zwodociągowania gminy Rzekuń, budujemy strategiczne odcinki wodociągowe mające na celu zoptymalizowanie pracy SUW, a także na bieżąco wykonujemy przyłącza wodociągowe do nieruchomości na naszym terenie – poinformował mieszkańców we wtorek 21 lipca wójt Bartosz Podolak.

Aby poprawić ciśnienie wody, sieci wodociągowe gminna i miasta Ostrołęki mają został połączone. Tak stało się w Dzbeninie. Jak zapewnia wójt, różnicę mieszkańcy powinni już odczuć.

– Jednocześnie informujemy, że w celu zagwarantowania bezpieczeństwa w zaopatrywaniu w wodę dla naszych mieszkańców samorząd podjął decyzję o budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości. Dzbenin.

Jest to bardzo kosztowna inwestycja, ale dzięki niej trwający od lat problem z wodą zostanie rozwiązany na długi czas.

Fot. Pixabay