Uwaga! Do powiatowego wydziału komunikacji rejestracja wyłącznie elektroniczna!

Wydział komunikacji i drogownictwa Starostwa Powiatowego, znajdujący się w „pałacyku” przy ul. Fieldorfa „Nila” 15 do odwołania zmienia sposób przyjmowania interesantów.

Z zmiany wchodzą w życie już od poniedziałku 16 marca.

Do wydziału przyjmowane będą wyłącznie osoby, które umówiły się na wizytę poprzez system rejestracji elektronicznej. Starostwo informuje:

„Osoby te prosimy o przyjście do urzędu i pobranie numerka z biletomatu nie wcześniej niż na 15 minut przed umówioną wizytą. Jednocześnie prosimy o pozostanie w korytarzu głównym budynku i oczekiwanie w tym miejscu na wezwanie pracownika wydziału.”

Jeśli sprawa nie wymaga wizyty w wydziale, warto zadzwonić pod numer 29 764 32 43 bądź wysłać maila na: komunikacja@powiatostrolecki.pl

Sposób przyjmowania interesantów zmienia również wydział geodezji, budownictwa i gospodarki nieruchomościami (także znajduje się w „pałącyku”).

„Interesanci proszeni są o umówienie się na wizytę  telefonicznie. Prosimy o przychodzenie wyłącznie na wyznaczoną godzinę i zaczekanie na pracownika wydziału na korytarzu głównym budynku.”

Wszystkie te zmiany podyktowane są oczywiście zagrożeniem epidemią koronawirusa.

Kontakt do wydziału geodezji, budownictwa i gospodarki nieruchomościami: geodezja@powiatostrolecki.pl, tel.: 29 764 32 41, 29 764 32 42, 29 764 32 44, 29 764 67 89