Uroczystość w Teodorowie. Powodem „Boża Rodzina” dłuta Andrzeja Staśkiewicza

Wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak jakiś czas temu spytał mieszkańców czy w swojej gminie chcieliby mieć ludowe rzeźby. Odzew był pozytywny. I pierwsza rzeźba już jest. W Teodorowie. W minioną niedzielę, 16 sierpnia, kapliczka dłuta artysty Andrzeja Staśkiewicza, została poświęcona.

Rzeźba obrazująca Świętą Rodzinę została poświęcona przez kapłanów z pobliskich parafii. Nie zabrakło też tradycyjnej wstęgi, którą wójt przeciął wraz z Małgorzatą Żebrowską, przewodniczącą rady gminy.

Pomysł wykonania rzeźby zrodził się w głowach mieszkańców wsi Teodorowo, którzy sami zdecydowali co będzie przedstawiała. Na figurze pojawiła się również tabliczka „Święta Rodzino, chroń Nas i otaczaj opieką”.

Gratuluję mieszkańcom, radnemu Jerzemu Konopce i Radzie Sołeckiej za fantastyczny pomysł usytuowania rzeźby w Teodorowie, a także za zorganizowanie i uczestniczenie w uroczystości poświęcenia figury. Dziękuję też członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie pysznego poczęstunku – komentuje wójt Rzekunia.