Udział w tym procederze brali lekarze, farmaceuci i przedstawiciele firm medycznych

Dwie osoby zostały zatrzymane w Warszawie na polecenie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Do zatrzymań doszło 23 i 24 października, zatrzymani są podejrzani o udział w procederze wyłudzania refundacji do leków refundowanych przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zatrzymanie zostało zlecone w ramach śledztwa dotyczącego wyłudzania w latach 2012- 2015 kwot refundacyjnych leków z zawartością „Quetiapiny” i „Olanzapiny” oraz leków pochodnych. Udział w tym procederze brali lekarze, pracownicy firm farmaceutycznych, przedstawiciele firm farmaceutycznych, jak też kierownicy aptek. Współdziałanie tych podmiotów mogło doprowadzić do wyłudzenia ponad 4 mln zł refundacji.

W toku śledztwa zarzuty już wcześniej przedstawione zostały sześciu osobom. Wobec podejrzanych stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, dozoru policji, wobec jednej osoby stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci zakazu wykonywania zawodu lekarza oraz zabezpieczenia majątkowe na łączną kwotę 560 tys. zł.

Wobec zatrzymanych sformułowano łącznie 613 zarzutów dotyczących wyłudzenia na łączną kwotę ponad 510 tys. zł. Podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu.

Wobec podejrzanych Sąd Rejonowy w Ostrołęce zastosował środek zapobiegawczy o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Za zarzucane im czyny grozi kara od 7 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności.