Uczniowie ósmych klas przystąpili do egzaminu. Wyniki 31 lipca

16 czerwca zaczął się egzamin ósmoklasisty. W terminie głównym będzie przeprowadzany od 16 do 18 czerwca (wtorek – czwartek). W tym roku do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół.

DzieńPrzedmiotGodzina rozpoczęciaCzas trwania
16 czerwca, wtorekjęzyk polski9:00120 minut
17 czerwca, środamatematyka9:00100 minut
18 czerwca, czwartekjęzyk obcy nowożytny9:0090 minut

Największa grupa ósmoklasistów (95,7%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5% ósmoklasistów.

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

  • o 60 minut – w przypadku języka polskiego
  • o 50 minut – w przypadku matematyki oraz
  • o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.