Trzy nowe oddziały w przedszkolach w Ostrołęce. Wkrótce zapisy

Powstaną trzy nowe oddziały: dwa w Przedszkolu Miejskim nr 18 w Ostrołęce (50 dzieci) i jeden w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Ostrołęce (20 dzieci).

To nowy projekt Urzędu Miasta Ostrołęki: „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki”. Dofinansowanie na niego pozyskano z Unii Europejskiej.

„W ramach przedsięwzięcia wszystkie dzieci, począwszy od 1 września 2020 roku przez 12 miesięcy, będą uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach (terapeutycznych, logopedycznych, stymulujących rozwój psychoruchowy, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalne).” – informuje ratusz – „Zajęcia będą odbywać się w salach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i odpowiednie pomoce dydaktyczne. Prowadzić je będą wykwalifikowani specjaliści. W następnych latach będzie możliwość kontynuowania edukacji przedszkolnej, już poza projektem, w tych samych przedszkolach.”

Zapisywać się można od 15 sierpnia. Dokumenty do wypełnienia znajdziemy we wspomnianych przedszkolach. Składać je należy w placówkach, w dni powszednie, w godz. 7.00-15.00.

Więcej informacji uzyskamy, dzwoniąc do ratusza lub przedszkoli: PM nr 8 – tel. 29 764 58 16, PM nr 18 – tel. 29 769 02 65, Beata Żebrowska z wydziału oświaty UM Ostrołęki – tel. 29 765 42 45.

Fot. Pixabay