Trwa remont drogi w Przystani. Ma być gotowa w połowie grudnia

Trwa budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystań, gmina Olszewo-Borki. Wykonawcą jest firma Ostrada, a wartość zadania opiewa na 2,2 mln. zł (w tym wartość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 70 proc. wartości kosztów kwalifikowanych).

W zakres prac wchodzi m. in.: przebudowa hydrantów przeciw pożarowych, wycinka drzew i krzewów, odtworzenie rowów, jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej, ścieżka pieszo-rowerowa, wykonanie miejsc postojowych z kostki granitowej i zjazdów, wykonanie kablowej linii oświetlenia ulicznego oraz montaż słupów oświetleniowych.

Termin realizacji – 15.12.2020r.