Trwa przebudowa mostków. Kunin i Ponikiew Duża z nową organizacją ruchu

Trwa w najlepsze przebudowa dwóch mostków w gminie Goworowo. Chodzi o most na rzece Orz w miejscowości Kunin oraz most w miejscowości Ponikiew Duża. Teraz tamtędy nie przejedziemy.

Inwestorem jest powiat ostrołęcki, a inwestycja wynosi 3087068.02 zł (ofert było 10, najwyższa opiewała na 6145698.47 zł). Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Goworowo – Ponikiew Duża – Kunin w msc. Ponikiew Duża ma się zakończyć do 17.08.2020 r., a mostu na rzece Orz w ciągu drogi powiatowej Goworowo – Ludwinowo – Kaszewiec – Kunin w msc. Kunin – do 31.10.2020 r. Tak przynajmniej wynikało ze specyfikacji przetargu.

Ale już wiadomo, że roboty mogą potrwać dłużej. W związku z przebudowami. zmianę organizacji ruchu przewiduje się nawet do początków października tego roku. (W razie wcześniejszego zakończenia prac, informacje o przywróceniu stałej organizacji  ruchu zostaną przekazane z 7-dniowym wyprzedzeniem.)