To patroni w 2021 roku na Mazowszu

Sejmik Województwa Mazowieckiego wybrał patronów roku 2021 na Mazowszu. Zostali nimi Cyprian Kamil Norwid oraz Wojciech Bogumił Jastrzębowski

Rok 2021 będzie „Rokiem Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin poety oraz Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora „Konstytucji dla Europy” w 190. rocznicę jej wydania”. To decyzja Sejmiku Mazowieckiego. W związku z nią planowane są różne przedsięwzięcia kulturalne na Mazowszu.

Cyprian Kamil Norwid – ur. 24 września 1821 r. w Laskowie-Głuchach, wielki poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. Jeden z naj­wszech­stron­niej­szych pol­skich ar­ty­stów, uznawany często za ostatniego z czterech najważniejszych polskich poetów romantycznych. Za życia Norwida ukazała się jedynie nieznaczna część jego twórczości, dlatego wielu historyków uważa go za twórcę, który istotnie wyprzedził swoją epokę.

Wojciech Bogumił Jastrzębowski – autor pierwszej w historii wizjonerskiej konstytucji dla Europy pod nazwą „Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi – Konstytucja dla Europy” wydanej 190 lat temu. Przyrodnik, pedagog i krajoznawca, profesor botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa. Prekursor resocjalizacji i społecznik. Zasłynął swoim bogatym dorobkiem nie tylko na Mazowszu, ale również daleko poza jego granicami. Jest znany, m.in. jako twórca i konstruktor kompasu polskiego (gnomografu) – urządzenia do budowy zegarów słonecznych (był m. in. autorem zegara słonecznego w warszawskich Łazienkach, na jego tarczy Jastrzębowski zostawił swoje inicjały oraz datę wykonania czasomierza) czy też ergonomii jako nauki oraz opisu klimatu Warszawy. Pozostawił po sobie spuściznę naukową w postaci wielu publikacji z obszaru botaniki, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska.