Terytorialsi szkolili się na Narwi, w Pułtusku (zdjęcia)

W miniony weekend żołnierze trzech pododdziałów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zorganizowali szkolenia z zakresu działań przeciwkryzysowych, które odbyły się m.in. w powiecie mińskim, łosickim oraz w Sokołowie Podlaskim i Pułtusku.

Szkolenie terytorialsów z Siedlec

Żołnierze trzech kompani 53 blp z Siedlec ćwiczyli w Sokołowie Podlaskim oraz na terenie powiatu łosickiego i mińskiego. Współpracując z Ochotniczą Strażą Pożarną szkolili się m.in. z zakresu ratownictwa wodnego i ewakuacji podczas wystąpienia powodzi, ale również tematyka dotyczyła szeroko pojętego ratownictwa drogowego, udzielania pierwszej pomocy, tworzenia linii gaśniczej czy zasad prowadzenia pomocy doraźnej w sytuacjach niekonwencjonalnych. Szkolenie odbyło się w ramach programu reagowania na sytuacje kryzysowe.

Terytorialsi na Narwi

W Pułtusku na wałach przeciwpowodziowych na rzece Narew, działania m.in. z zakresu umacniania wałów, podwyższania wałów różnymi sposobami, prowadzenia czynności patrolowych koryta rzeki i wałów, a przede wszystkim współdziałania z innymi służbami, realizowali żołnierze z kompani logistycznej oraz kompanii saperów z Ciechanowa. W szkoleniu uczestniczyły również pułtuskie służby i Wody Polskie. Podobne szkolenia w innych terminach zorganizowali również żołnierze 52 batalionu z Komorowa oraz z 54blp z Zegrza Południowego

Terytorialsi nad Zalewem Zegrzyńskim

Jedno z sierpniowych szkoleń rotacyjnych żołnierzy 54 blp stacjonującego w Zegrzu Południowym odbyło się nad brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego, gdzie terytorialsi szkolili się m.in. w zakresie dekontaminacji ludzi, sprzętu i osób, ale także na wypadek wystąpienia pożarów wielkoobszarowych, susz i katastrof komunikacyjnych.

Szkolenie terytorialsów z Komorowa

Żołnierze 52 blp z Komorowa również podczas jednego z sierpniowych szkoleń rotacyjnych zdobywali umiejętności w zakresie reagowania kryzysowego. Ćwiczenia z udziałem przedstawicieli Nadleśnictwa Pułtusk oraz strażaków PSP Maków Mazowiecki i OSP Szelków pozwoliły na wymianę doświadczeń i wypracowanie efektywnego modelu współdziałania na wypadek wystąpienia np. pożarów o dużym zasięgu oraz prowadzenia akcji ratunkowych.

Obecnie w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy ponad 2 tysiące żołnierzy.

Fot. DWOT