Terytorialsi pomogą w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Wojska Obrony Terytorialnej zostały wyznaczone do udzielenia wsparcia podmiotom organizujący wypoczynek w lecie dla dzieci i młodzieży. Decyzję w tej sprawie podpisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ma to oczywiście związek z panującą epidemia koronawirusa.

Z powodu epidemii koronawirusa może być konieczne udzielenie wsparcia podmiotom organizującym wypoczynek dla dzieci i młodzieży. W związku z tym 1 czerwca minister obrony narodowej podpisał decyzję, na mocy której polecił Wojskom Obrony Terytorialnej wsparcie tego typu podmiotów. Stanie się tak, jeśli z wnioskiem o pomoc wystąpią Główny Inspektor Sanitarnego lub wojewoda.

Żołnierze WOT otoczą opieką wszystkich tych, którzy będą organizowali wypoczynek dzieci i młodzieży w tym roku – mówił Mariusz Błaszczak. – Żołnierze WOT na postawie decyzji będą wspierać organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, przede wszystkim organizacje harcerskie.

Jakiego wsparcia będą udzielać terytorialsi?

  • będą prowadzić szkolenia dla pracowników oraz personelu podmiotów organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży na temat zasad bezpieczeństwa i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
  • będą odpowiadać za udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarno-higienicznych oraz przeciwepidemicznych na rzecz podopiecznych, pracowników i personelu ośrodków,
  • w razie konieczności mają zapewnić niezbędne wsparcie logistyczne oraz psychologiczne,
  • zobowiązani są również do odkażania pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do powyższych zadań,
  • będą prowadzić infolinię ułatwiającą uzyskanie informacji w tej sprawie.