Terytorialsi: po trzech latach ocena stopnia wyszkolenia

Jedni szkolą się rotacyjnie, inni podsumowują rok szkolenia na poligonie a jeszcze inni dopiero rozpoczynają przygodę z wojskiemlistopad to czas intensywnych szkoleń dla pododdziałów 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

23 listopada przygodę z wojskiem rozpoczęło 131 ochotników. Podczas szkolenia podstawowego nauczą się elementów zielonej taktyki, topografii, udzielania pierwszej pomocy czy zachowania na polu walki, jednakże najistotniejszym elementem tego szkolenia będzie nabycie umiejętności bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Ostatniego dnia szkolenia, czeka ich sprawdzian w postaci tzw. „pętli taktycznej”. Kiedy pozytywnie zaliczą wszystkie elementy pętli, pozostanie już tylko złożenie przysięgi wojskowej, które odbędzie się 8 grudnia na terenie jednostki wojskowej w Ciechanowie.

Kiedy nowi ochotnicy dopiero stawiają pierwsze kroki na poligonie, żołnierze pozostałych pododdziałów intensywnie się szkolą. Terytorialsi z batalionu w Ciechanowie i Komorowie, od 18 listopada, realizują szkolenie zintegrowane na poligonie w Nowej Dębie. Niektóre umiejętności Terytorialsi ćwiczą z żołnierzami 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.

Żołnierze 5 MBOT, będący najdłużej w służbie, czyli Terytorialsi szkolący się w szeregach 53 blp z Siedlec, we wrześniu podsumowali już drugi etap szkolenia i obecnie podczas szkoleń rotacyjnych prowadzą zajęcia mające na celu zgrywanie pododdziału, jest to tzw. etap zgrywający, który jest jednocześnie ostatnim w całym trzy letnim cyklu szkolenia żołnierza Obrony Terytorialnej

Na zakończenie trzyletniego systemu szkolenia żołnierza WOT nastąpi certyfikacja pododdziału, która stanowi ocenę stopnia wyszkolenia.