Temperaturę zmierzy ci bezdotykowy system. Tak już jest w ostrołęckim szpitalu

14 maja w ostrołęckim szpitalu został zainstalowany zestaw DAHUA do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała. Takie systemy docelowo znajda się w 20. mazowieckich szpitalach.

Pierwsze zostały uruchomione w szpitalu Międzyleskim i w Ciechanowie.

Urządzenie jest montowane przy głównym wejściu do szpitala i do poradni specjalistycznych w taki sposób, aby miało w swoim zasięgu wszystkich wchodzących. W ten sposób sytuacja jest kontrolowana bez angażowania personelu.

Urządzenia zakupił samorząd województwa dzięki wsparciu UE. Koszt wszystkich systemów to 1,7 mln zł.